Επικαιρότητα: 25/04/2012 - Συρτάκι με την ΣΠΑΠ 26/11/2010 - Ανακοίνωση ΣΦΣΑ 14/09/2010 - Αδιαπραγμάτευτες οι σιδηροδρομικές υποδομές

Ποιός είναι ο ΣΦΣ Αρκαδίας και τι επιδιώκει

Ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Αρκαδίας (Σ.Φ.Σ.Α.) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό να προβάλλει τη χρησιμότητα του σιδηροδρόμου και των μέσων σταθερής τροχιάς (τραίνων, τραμ κτλ) και την αναγκαιότητα ανάπτυξής τους τόσο στην Πελοπόννησο όσο και γενικότερα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Έδρα του Συλλόγου είναι η Τρίπολη.

Βασικός σκοπός του σωματείου είναι ακόμη η προώθηση των αρχών της οικολογίας και προβλέπεται από το καταστατικό του η πραγματοποίηση ερευνών και η σύνταξη μελετών για θέματα σχετικά με τη συμβολή του σιδηροδρόμου στη βελτίωση και διάσωση του περιβάλλοντος.
Με δεδομένα τα γενικά εκρηκτικά περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό, η δράση του Σ.ΦΣ.Α. είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ανάδειξη των προβλημάτων αυτών και την εναλλακτική δυνατότητα του σιδηροδρόμου στην επίλυσή τους.

Πέρα από τη διάδοση της αγάπης προς το σιδηρόδρομο, την υποστήριξη της βελτίωσης και της ανάπτυξής του, στους σκοπούς του Συλλόγου συμπεριλαμβάνεται η μελέτη της σιδηροδρομικής αρχαιολογίας ως κλάδου της βιομηχανικής αρχαιολογίας καθώς και η δημιουργία και τήρηση ιστορικού αρχείου σχετικά με την εξέλιξη του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παράλληλα ο σύλλογος επιδιώκει τη δημιουργία και τήρηση τεκμηριωτικών αρχείων όπως π.χ. τεχνικού, συγκοινωνιακού, αναπτυξιακού κτλ. αλλά και η συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη σιδηροδρομικού υλικού πάσης φύσεως όπως και ντοκουμέντων σχετικά με το σιδηρόδρομο. Συμπαραστέκεται έτσι στις προσπάθειες για δημιουργία σχετικών μουσείων ενώ ενθαρρύνει και το σιδηροδρομικό μοντελισμό.

Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του γίνονται Έλληνες και αλλοδαποί που δέχονται τους σκοπούς του σωματείου και θέλουν να συμβάλλουν με τη δράση τους ή τη συμμετοχή τους στην επίτευξή τους.


Για το σιδηρόδρομο Πελοποννήσου

Κεφαλαιώδες όμως και κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΦΣΑ είναι η λειτουργία και η αναβάθμιση του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της ιστορικής γραμμής Κορίνθου, Άργους, Τρίπολης, Καλαμάτας της οποίας, τις δυο τελευταίες δεκαετίες, λόγω της συντριπτικά ανισοβαρούς επενδυτικής προτεραιότητας της Πολιτείας στους αυτοκινητόδρομους, ετέθη δραματικά το ζήτημα της βιωσιμότητάς της και της προοπτικής της.

Έχουμε τονίσει όμως προς κάθε κατεύθυνση ότι: Η πρόταξη των οδικών αξόνων με ταυτόχρονη επενδυτική υστέρηση στο σιδηρόδρομο, σε συνδυασμό με δυσλειτουργίες ή κακοδιοίκηση (με βασική ευθύνη των κυβερνήσεων) στη διαχείριση του σιδηροδρομικού συστήματος, δε «νομιμοποιεί» με κανέναν τρόπο την εγκατάλειψή του λόγω της συγκριτικής υποβάθμισής του στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Γιατί με ορισμένες προϋποθέσεις το τραίνο μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του αρχικά με μια ευπρεπή επαναλειτουργία και σταδιακά να επαναδιεκδικήσει στρατηγικό ρόλο στις μεταφορές της Πελοποννήσου. Έτσι προσβλέπουμε σε μια διαρκή αναβάθμιση του σιδηροδρόμου με έργα που θα κατατείνουν σε μια προοπτική ανάπτυξής του εφάμιλλη των σύγχρονων υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας μας.

Ο Σ.Φ.Σ. Αρκαδίας έχει προβάλλει πολλές φορές τις θέσεις του στην κοινωνία μέσα από τα ΜΜΕ ενώ έχει καταθέσει προτάσεις προς την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ και των θυγατρικών του Εταιριών που πρόσφατα δημιουργήθηκαν (ΕΔΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κτλ.). Έχει συνεργαστεί με τους αιρετούς άρχοντες της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με πολλούς βουλευτές, με Πολυτεχνεία, αλλά και με Εργατικά Κέντρα και Επιμελητήρια (ΤΕΕ. Εμποροβιομηχανικά κτλ). Έχει συμπαραταχτεί με άλλους Συλλόγους όπως της Μεσσηνίας και της Πάτρας και ιδιαίτερα με τον κεντρικό Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου που εδρεύει στην Αθήνα. Έχει οργανώσει συνέδρια και ημερίδες κι έχει συμμετάσχει σε άλλα που σχετίζονται με αναπτυξιακά ζητήματα, της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου και γενικότερα. Έχει οργανώσει μαζικές εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές. Έχει στήσει εκθέσεις φωτογραφίας και έχει προβάλλει διαφάνειες ενώ ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβάλει προς τα σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα επιδιώκοντας να περάσει το φιλοσιδηροδρομικό μήνυμα προς τη νέα γενιά.

Με δεδομένο ότι η ανακαίνιση της «μετρικής» σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή μας (Κόρινθος - ΄Αργος- Τρίπολη- Καλαμάτα) που αποφασίστηκε το 2002 (αποσπώντας ένα μερίδιο πόρων για τα περιφερειακά δίκτυα) έγινε στην υπάρχουσα υποδομή και χάραξη και αντικειμενικά υφίσταται τους περιορισμούς των γεωμετρικών χαρακτηριστικών από καμπύλες (τόξα) μικρής ακτίνας, πολλές, ισόπεδες διαβάσεις κι άλλα, βασικές άμεσες διεκδικήσεις μας είναι οι:

  • Γρήγορη επαναλειτουργία της γραμμής με κανονικές ταχύτητες, αναδιάρθρωση, αύξηση δρομολογίων και αποπεράτωση των έργων μέχρι την Καλαμάτα.
  • Παραγγελία στο άμεσο μέλλον ειδικού τροχαίου υλικού πλευρικής εξισορρόπησης (ανακλινόμενου τύπου) που έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και μπορεί να εξασφαλίσει έναντι των συμβατικών τραίνων σημαντικά καλλίτερες επιδόσεις και υψηλότερες ταχύτητες στη δυσμενή χάραξη της περιοχή μας.
  • Μέριμνα (και από το Υπουργείο Πολιτισμού) για τα μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας διατηρητέα κτίρια και τις υποδομές των σιδηροδρομικών σταθμών, για γέφυρες, σήραγγες, υδατόπυργους κ.α.
  • Ολοκλήρωση άμεσα των μελετών για βελτιώσεις της χάραξης και προώθηση σύντομα απαλλοτριώσεων σε ήδη εντοπισμένα τμήματα της γραμμής αρχής γενομένης από το τμήμα Κορίνθου - Μυκηνών.
  • Πρόβλεψη, αρχικά για το τμήμα Κορίνθου - Άργους – Ναυπλίου, δυνατότητας επέκτασης υποδομής «κανονικής» γραμμής ή και συνδυασμένου εύρους.
  • Προώθηση έργων ανισόπεδων διαβάσεων σε κρίσιμες διασταυρώσεις.
  • Προώθηση σύγχρονων συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης.
  • Προώθηση μελετών για περαιτέρω βελτιώσεις και παραλλαγές της χάραξης στην Αρκαδία όπως π.χ. σήραγγα στο Καλογερικό για το τμήμα Τρίπολης - Ασέας που βρίσκονται υψομετρικά στο ίδιο επίπεδο (655μ).
  • Προώθηση εμπορευματικού έργου και εξασφάλιση συνδέσεων με λιμάνια και βιομηχανικές περιοχές και χώρους της ΔΕΗ όπως στη Μεγαλόπολη.
  • Διατήρηση και ανακαίνιση της παλιάς «μετρικής» γραμμής και στο τμήμα Κορίνθου - Αθηνών (όπως και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο) για εξασφάλιση ενιαίου (από πλευράς εύρους) διαδρόμου κυρίως για εμπορευματικές μεταφορές αλλά και για τουριστικούς ή ακόμα και για προαστιακούς συρμούς.